Toppmeny

Forstå det norske sikkerhetsregimet

Forstå det norske sikkerhetsregimet

Vi ønsker velkommen til seminaret hvor vi ser på utviklingen av det norske sikkerhetsregimet, Ptils rolle og hvordan partene samarbeider for å overvåke og forbedre sikkerhetsnivået.

  • Dato: 
  • Sted: Valhall, Ptil
  • Påmeldingsfrist: 
  • Tid: kl.09.00 – 14.00 Det vil bli servert lunsj til alle deltagere.
  • Meld deg på

Sikkerhetsregimet i norsk petroleumsvirksomhet – er det unikt?

Vi har et regime som bruker funksjonsbaserte krav, og bygger på tillit og samarbeid – dette kan virke komplisert og sårbart, spesielt når vi er inne i en periode med store omstillinger, generasjonsskifte, teknologisk utvikling og endringer i aktørsammensetningen.

Partene og politikere har vurdert og diskutert styrker og svakheter ved regimet vårt.

Konklusjonen er klar: Det er bred enighet om at regimet er robust og velfungerende, og må opprettholdes og tilpasses utviklingen i næringen.

Det er behov for et kunnskapsløft!

Ptil arrangerer, i samarbeid med partene i næringen, et seminar om sikkerhetsforvaltningen i norsk petroleumsvirksomhet. Seminaret gir innsikt i og forståelse av utviklingen av det norske regelverksregimet, Ptils rolle, og hvordan partene samarbeider for å overvåke og forbedre sikkerhetsnivået.

Seminaret er rettet mot ledere og beslutningstakere hos aktørene i næringen, men er også relevant for andre interesserte.

Se invitasjonen og les mer på www.ptil.no

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Nyhetsbrev med nyheter og aktuelt