Toppmeny

SfS BA – Samarbeid for sikkerhet i bygg og anlegg

HVA ER SFS BA?

SfS BA er et samarbeid der alle kan delta for å skape en skadefri bygge- og anleggsnæring.

Formålet til SfS BA er å jobbe for en sikker bygge- og anleggsnæring.  Gjennom utvikling av tillit og samarbeid, skal aktørene i næringen gjøre innsats for at bygge- og anleggsplassen blir et sikrere arbeidssted.

Gjennom å forutse risiko, dele erfaringer og øke kunnskapen om hvordan vi kan jobbe sikkert, kan vi gjøre en forandring.

Skader og ulykker fordeler seg på mange typer og skyldes komplekse sammenhenger mellom direkte og bakenforliggende årsaker. Skal vi skape en skadefri bygge- og anleggsnæring, betinger dette gode systemer, god kompetanse og gode holdninger i alle ledd. Det å unngå skader krever både at den enkelte part tar et selvstendig ansvar og at vi gjennom gjensidig involvering skaper en kollektiv innsats fra alle i næringen. Et samarbeid for sikkerhet!

Samarbeidet har sitt utspring fra bransjeinitiativet Charter for en skadefri bygge- og anleggsnæring (HMS-charteret).

Foto: @Veidekke
Les mer på www.sfsba.no

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Nyhetsbrev med nyheter og aktuelt