Toppmeny

Oppdatert samarbeidsavtale mellom norske tilsynsmyndigheter

Oppdatert samarbeidsavtale mellom norske tilsynsmyndigheter

Partene i Direktørgruppen har signert en oppdatert avtale for samarbeid mellom tilsynsmyndigheter.

Publisert: 27. mai 2019

Den 21. mai signerte partene i Direktørgruppen en oppdatert versjon av samarbeidsavtalen for tilsynsmyndigheter.

Foto av Direktørgruppen

Formålet med avtalen er å sikre at arbeidslivet, på grunnlag av et koordinert og samordnet tilsyn fra myndighetene, blir behandlet på en helhetlig måte. Videre skal samarbeidet bidra til en felles statlig tilsynsprofil, og til en mest mulig effektiv ressursutnyttelse.

Samarbeidsavtalen omfatter blant annet:

 • En felles strategisk langtidsplan
 • Felles digitale tjenester
 • En arena for diskusjon av tilsynsmyndighetenes felles utfordringer
 • Opplæring av tilsynspersonell

Partene i samarbeidsavtalen er:

 • Arbeidstilsynet
 • Petroleumstilsynet
 • Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
 • Miljødirektoratet
 • Mattilsynet
 • Næringslivets sikkerhetsorganisasjon
 • Statens helsetilsyn
 • Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet

Les mer om samarbeidsavtalen, og last ned hele avtalen som PDF fra www.ptil.no