Toppmeny

Meld fra om ulykker

Arbeidsgiver har plikt til snarest mulig å varsle Arbeidstilsynet og nærmeste politimyndighet om alvorlig personskade eller dødsfall som skjer i forbindelse med arbeid.

Arbeidsgivere innen bergarbeid har i tillegg plikt til å varsle Arbeidstilsynet så raskt som mulig om alvorlige faresituasjoner som har oppstått på arbeidsplassen.

Hva menes med alvorlig skade?

Per i dag har vi ikke en fastsatt og entydig definisjon på hva som menes med alvorlig skade, og som dermed er meldepliktig til Arbeidstilsynet. Nedenfor følger eksempler på tilfeller som kategoriseres som «alvorlig skade»:

 • Hodeskade/hjernerystelse (med tap av bevissthet og/eller andre alvorlige konsekvenser)
 • Skjelettskade (unntatt enkle brister eller brudd på fingre eller tær)
 • Indre skader (skader på indre organer som lunger, nyrer, milt osv.)
 • Tap av kroppsdel (amputasjon av legemsdel eller deler av slike)
 • Forgiftning (med fare for varige helseskader som for eksempel hydrogensulfid-forgiftning)
 • Bevissthetstap (på grunn av arbeidsmiljøfaktorer som for eksempel oksygenmangel)
 • Forbrenning, frostskade eller etseskade. Skadene gjelder
  • alle fullhudsskader (tredje grad) og/eller delhudsskader (andre grad) i ansiktet, på hender, føtter eller i anogenitalområdet
  • alle delhudsskader (større enn fem prosent) av kroppsoverflaten
 • Generell nedkjøling (hypotermi)
 • Skade som krever sykehusbehandling (unntatt enklere poliklinisk behandling)

Les mer og last ned meldeskjema fra www.arbeidstilsynet.no