Toppmeny

Arbeidstilsynet med fokus på – Akvakultur og sikkerhetsopplæring

 

Om Arbeidstilsynets arbeid

Arbeidstilsynet skal i 2019 prioritere aktivitet overfor hav- og kystbaserte virksomheter, samt virksomheter som er registrert som tjenesteytere innen hav- og kystbasert akvakultur. Dette er virksomheter som ofte opererer i grenseflaten mellom landbasert og sjøbasert aktivitet. Denne type virksomhet er økende, og mange har for liten kunnskap om det gjeldende HMS-regelverket.

Tilsyn vil være vårt viktigste virkemiddel i akvakulturnæringen i 2019. Vi skal også bidra med å spre kunnskap om helseskadelig eksponering og forebygging, og vil ha stort fokus på veiledning.

Om bruk av arbeidsutstyr (inkl. båter) skriver Arbeidstilsynet:

Mange ulykker og helseskader i akvakulturnæringen skjer i forbindelse med bruk av båter, redskaper og annet teknisk utstyr. Det er viktig at arbeidsutstyr brukes på en forsvarlig måte, at det er egnet for formålet og i forskriftsmessig stand. Opplæring av ansatte i bruk av utstyr, samt å risikovurdere arbeidsoperasjoner er sentralt for å bedre HMS-tilstanden i næringen.

Dersom arbeidsgiver etter en risikovurdering finner at arbeidsutstyret krever særlig forsiktighet ved bruk, skal utstyret kun benyttes av arbeidstakere som har fått dokumentert sikkerhetsopplæring, jf. bruksforskriften. Bruk av båt i havbruk anses av myndighetene som så farlig at det kreves dokumentert sikkerhetsopplæring.

Dokumentert sikkerhetsopplæring innebærer teoretisk og praktisk opplæring som gir kunnskaper om oppbygging, betjening, bruksegenskaper, bruksområde, vedlikehold og kontroll av arbeidsutstyret. Innholdet i en sikkerhetsopplæring og den enkelte arbeidstakers gjennomføring av den, skal kunne dokumenteres. For en god del typer arbeidsutstyr kan arbeidsgiver eller annen kvalifisert person gi dokumentert sikkerhetsopplæring i bruk av arbeidsutstyr.

 

LSI’s lærebok om – Sikker bruk av fastmonterte hydrauliske kraner  dekker kravet til den teoretiske sikkerhetsopplæring av personell.

Læreboka er spesielt utarbeidet for kranførere, men vil også være et svært nyttig oppslagsverk for bl.a. Kranfører, Arbeidsgivere, HMS-ansvarlige, sakkyndige virksomheter, kontrollforetak, leverandører, rederier og tilsynsmyndigheter.

Læreboka har 240 sider fordelt på 15 kapitler, og inneholder tilsammen 580 fargebilder og illustrasjoner om bruk av fastmonterte hydrauliske kraner.

Se utdrag fra boka 

Boka bestilles på 
Materiellportalen.no