Toppmeny

Regjeringspartiene om HMS-kort

Regjeringspartiene vil ha HMS-kort med sanntidsinformasjon klare for byggeplass neste år

Margret Hagerup fra Høyre, Erling Wiborg fra Fremskrittspartiet og dei to andre regjeringspartiene Krf og Venstre vil ha sanntidsinformasjon på plass i HMS-kortene fra sommeren 2020.
Regjeringspartiene Høyre, Frp, Krf og Venstre vil ha fortgang i arbeidet med å få elektronisk sanntidsinformasjon i HMS-kortene. Men hva som skal ligge i kortene av informasjon, er foreløpig uavklart.

Dagens HMS-kort er sårbare og kriminelle aktører har for lengst funnet smutthull som gjør at de likevel kan lure seg inn på norske byggeplasser.

Én av svakhetene har vært at dagens HMS-kort ikke inneholder oppdatert informasjon i sanntid som kan avleses elektronisk av for eksempel Arbeidstilsynet, Skatteetaten, NAV og politiet.

Presset fra flere hold i byggenæringen har derfor vært stort for å få oppdatert informasjon i kortene som kan bidra til seriøsitet i bransjen. Nå vil regjeringspartiene sette fart på arbeidet med å få tettet smutthullene.

Vil ikke ha nasjonalt kvalifikasjonsregister

Diskusjonen om HMS-kort i sanntid er på langt nær ny. Allerede i 2015 var problemstillingen ute på høring, og i april sendte fire av Senterpartiets stortingspolitikere med Per Olaf Lundteigen i spissen representantforslag om at HMS-kortet skal registreres i en sentral offentlig database som gir kontrollmyndigheter mulighet til å koble seg til informasjon fra andre offentlige registre.

De ba også om regjeringen måtte gå enda lenger og at opplysninger om arbeidstakernes fagkvalifikasjoner skulle bakes inn i kortet. Det ønsker ikke regjeringspartiene.

Men akkurat hvilken type informasjon det er som skal sørge for å oppnå det, har ikke regjeringspartiene konkludert med.

– Det overlater vi til Arbeidstilsynet og fageksperter å vurdere. Men det er sannsynlig at dette kan være informasjon fra Aa-registeret, foretaksregisteret eller sentralskattekontoret for utenlandssaker, uten at vi har konkludert med det, sier Hagerup.

Les hele nyhetsmeldingen på www.bygg.no

Kommentar fra LSI

Navnet som ble brukt på forløperen til dagens HMS-kort var «ID-kort», og ingen av disse begrepene passer særlig godt til den informasjonen kortet skal vise.

«ID-kortet» kunne bestilles uten å måtte identifisere seg, og navnet ble derfor feil.

«HMS-kortet» inneholder ingen informasjon som er relatert til HMS, og er derfor også feil begrep. Dersom «HMS-kort» fortsatt skal brukes, bør det legges inn HMS-kvalifikasjoner slik Senterpartiet foreslår.

Vår populære HMS-bok inneholder nyttig informasjon om alt innen HMS og regelverk.

Boka har 9 kapitler og 136 sider med bl.a.:
–  Siste endringer i regelverket
–  Utvidet informasjon om regelverk for
«Arbeid i høyden» og stillas


–  Nytt om HMS-kort
–  Informasjon om Overtredelsesgebyr OTG

Klikk og se utdrag fra boka her

Bestill bok og instruktørmateriell på Materiellportalen.no