Toppmeny

Skjerpet krav til anhukeropplæring i Sverige

Livsfara vid lyft på bygget – nu skärps kraven

Tillbuden ökar vid koppling av last. Samtidigt kommer varningar om att många lastkopplare har bristande kunskaper. Nu vill kranbranschen skärpa kraven på utbildning.

«Det är en stor fara om man man kopplar last utan att kunna. Problemen har ökat», säger Jenny Forssell. Lyftbilden är en genrebild. Foto: Mats Egeberg/ostphotos

De senaste åren har kranbranschen uppmärksammat fel och tillbud vid lastkoppling.

– Problemen har lyfts både av kranföretag och byggföretag. Byggföretagen har rapporterat att tillbuden är många i samband med lastkoppling.  Och våra medlemmars personal upplever risker på arbetsplatserna, för det är vanligt att lastkopplarna och signalgivarna inte har rätt kunskaper, säger Jenny Forssell.

Hon arbetar på kansliet till Mobilkranföreningen som organiserar företag med både torn- och mobilkranar.

Problemet är att fel som begås vid lyft kan få förödande konsekvenser, eftersom det är stora, tunga,  material som hänger över byggena. Kranföraren behöver kunna lita på att lastkopplaren har rätt kunskaper.

Idag finns inte några obligatoriska krav på vad en utbildning för den som kopplar lasten måste innehålla. Det finns en rad olika utbildningar, men ingen har ansvar för att kolla att de håller måttet.

Les hele reportasjen om manglende kompetanse om løfteredskap i Sverige på www.byggnadsarbetaren.se  

LSI-s populære opplæringsmateriell på Svensk bestilles fra vår forhandler KIWA i Sverige her