Toppmeny

Avdekket sikkerhetsmangler hos 6 av 10 kontrollerte dykkebedrifter

Publisert 20.04.2019

Ny rapport fra Arbeidstilsynet oppsummerer 64 tilsyn i dykkebransjen fra 2016-2018. Mange av dykkebedriftene mangler opplæring og øvelse i beredskapsplan, nødprosedyrer og bruk av arbeidsutstyr som krever særlig forsiktighet. – Dette er sikkerhetsmangler som kan få fatale konsekvenser. I dykking kan en liten feil bety forskjell på liv og død, sier direktør Trude Vollheim i Arbeidstilsynet.

Målet med Arbeidstilsynets innsats rettet mot innaskjærs arbeidsdykking er å bidra til økt sikkerhet i bransjen. Dette gjøres gjennom tilsyn, veiledning, regelverksutvikling, samarbeid med dykkenæringen og informasjonsarbeid.

Må skjerpe sikkerheten

Mer enn 6 av 10 kontrollerte dykkevirksomheter har fått krav om å skjerpe sikkerheten etter tilsynene. Arbeidstilsynet har avdekket flest brudd på arbeidsgivers plikt til å gi opplæring og øvelse i beredskapsplan og nødprosedyrer. Tilsynet har også avdekket at mange virksomheter gir for dårlig sikkerhetsopplæring til dykkere som skal bruke arbeidsutstyr som krever særlig forsiktighet. Ikke alle dykkere får øvelse i hvordan arbeidsutstyret skal brukes, og ikke alle virksomhetene har beredskapsdykker klar til øyeblikkelig assistanse. Tilsynene har også avdekket flere tilfeller hvor dykkeoppdrag foregår uten kvalifisert dykkerleder.

• Nesten 4 av 10 kontrollerte dykkevirksomheter gir ikke god nok sikkerhetsopplæring i bruk av arbeidsutstyr som krever særlig forsiktighet.

Les mer om tilsynene for dykkevirksomheter på www.arbeidstilsynet.no

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Nyhetsbrev med nyheter og aktuelt