Toppmeny

10 personer omkom på norske næringsfartøy i 2018

10 personer omkom på norske næringsfartøy i 2018

  • PUBLISERT: 12.02.2019

Selv om det i 2018 er en svak nedgang i antall registrerte ulykker, var det en markant oppgang i antall omkomne – fra syv personer i 2017 til ti personer i 2018. Syv av de omkomne i 2018 jobbet på fiskefartøy.

illustrasjonsfoto, lasteskip og fiskefartøy i grov sjø vest av Karmøy
Illustrasjonsfoto, lasteskip og fiskefartøy i grov sjø vest av Karmøy
FOTO: Magnus J. Fjell

-Ti omkomne er ti for mange og vi ser også at det er i primærnæringen fiske at risikoen er størst blant de som jobber ombord i næringsfartøy i Norge. Dette er noe vi tar på alvor og har fokus på i form av både tilsyn og holdningskampanjer, sier fungerende sjøfartsdirektør Lars Alvestad.

Omlag 53 % av dødsulykkene de siste fem årene skyldes personulykker, mens de resterende skyldes skipsulykker. Blant skipsulykkene går kollisjon, kantring, og grunnstøtinger igjen de siste fem årene, mens det blant personulykkene* hovedsakelig er snakk om fall til sjø, fall om bord, og støt/klemskader. Når det gjelder personskader, så ble det i 2018 registrert 226 skader på personer, mot 231 i 2017.

Les hele nyhetsmeldingen på www.sdir.no

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Nyhetsbrev med nyheter og aktuelt