Toppmeny

– Viktig grunnlag for bedre kvalitet og gjennomføring i opplæringen

Lied-utvalget leverte nylig et kunnskapsgrunnlag på nærmere 300 sider.

Rapporten beskriver styrker og svakheter ved dagens videregående opplæring. Utvalget stiller flere spørsmål ved struktur og innhold i dagens opplæring, som de vil komme tilbake til i hovedrapporten som legges frem høsten 2019.

– BNL mener utvalget har levert en viktig og grundig rapport med mange relevante problemstillinger som utvalget signaliserer de vil arbeide videre med. Vi har stort behov for fagarbeidere, og det er viktig å se på tiltak som kan bidra til å få flere til å gjennomføre videregående skole og ikke minst at kvaliteten i opplæringen er god.

Les nyhetsmeldingen og mer om rapporten på www.bygg.no

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Nyhetsbrev med nyheter og aktuelt