Toppmeny

Ny – Normer for kontrollomfang vedtatt av Arbeidstilsynet

Arbeidstilsynet har i samarbeid med arbeidsgruppe nedsatt av Arbeidstilsynet, utarbeidet og vedtatt Normer for kontrollomfang.

Fastsatt 13. november 2018 – utgave 1

Normen som nå er på 8 sidererstatter SGS sine Normer for kontrollomfang fra 2013 som var på 26 sider.

Normen har Følgende kapitler:

1  Innledning

2  Virkeområde

3  Felles krav til alle sakkyndige kontroller

4  Sakkyndig kontroll ved montering eller oppstilling

5  Periodisk sakkyndig kontroll

6  Andre tidspunkt for sakkyndig kontroll

7  Dokumentasjon etter utført kontroll

Last ned og les normen fra www.arbeidstilsynet.no