Toppmeny

Alvorlig ulykke ble en vekker

En stygg arbeidsulykke ble en vekker for entreprenøren Kruse Smith. Partene i bygg- og anleggsbransjen skal nå samarbeide ytterligere for å bedre sikkerheten.

Publisert: 

Arbeidsulykken i fjor, da en 21-åring falt 15 meter rett ned på betongen, ble en vekker for HMS-sjef Hilde Waage og entreprenørkonsernet Kruse Smith.
Arbeidsulykken i fjor, da en 21-åring falt 15 meter rett ned på betongen, ble en vekker for HMS-sjef Hilde Waage og entreprenørkonsernet Kruse Smith. (Foto: Tomm W. Christiansen)
Det er torsdag 6. april 2017. En underleverandør har holdt på med å rive forskalingen i betongbygget hos nikkelprodusenten Glencore like utenfor Kristiansand.Klokken 13.25 blir en 21-åring, ansatt hos entreprenørselskapet Kruse Smith, sendt til toppen for å bolte fast noe. Han tråkker ut på et stillas uten å vite at dette er kuttet og faller 15 meter rett ned i betonggulvet.

– Vi var ganske sikre på at han skulle dø, sier HMS-sjef Hilde Waage som sammen med Glencore hadde ansvaret for granskningen av ulykken.

Krevende for Arbeidstilsynet

I fjor registrerte Arbeidstilsynet til sammen 27 dødsfall som skyldes arbeidsulykker, hvorav syv i bygg- og anleggsnæringen.

Ifølge Arbeidstilsynets tallmateriell over arbeidsulykker er bygg- og anleggsnæringen, med over 200.000 sysselsatte i nær 68.000 virksomheter, en av de mest risikoutsatte næringene i det norske arbeidslivet.

– Det er den bransjen vi bruker mest ressurser på, blant annet på grunn av stor ulykkesrisiko, sier Stig Magnar Løvås, regiondirektør og ansvarlig for næringen bygge- og anleggsvirksomhet i Arbeidstilsynet.

«Må tørre å ha en nullvisjon»

Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg (EBA) tar nå initiativ til utvikling av ny grunnleggende sikkerhetsopplæring for hele næringen.

Samtidig styrkes innsatsen i samarbeidsforumet som bygg- og anleggsbransjen og myndighetene har etablert for å få en skadefri næring med midler til en daglig leder.

– Situasjonen er alvorlig når bygg- og anleggsnæringen er blant de mest risikoutsatte bransjene i Norge. Kunnskap om fareområdene og hva som skal til for å håndtere disse, må være til stede i alle ledd og hos alle som utfører arbeid på en bygge- og anleggsplass, sier Kari Sandberg, administrerende direktør i EBA.

Etter ulykken i 2017 har Kruse Smith laget en app som tilbys gratis til resten av bransjen for å etablere en felles risikoforståelse.

Etter ulykken i 2017 har Kruse Smith laget en app som tilbys gratis til resten av bransjen for å etablere en felles risikoforståelse. (Foto: Tomm W. Christiansen)Les hele nyhetsmeldingen på www.dn.no

Se også vår HMS-bok i utgave 5 – 2018 oppdatert med alle endringer i lover og forskrifter.