Toppmeny

Opplæringsplan v.1. 2018- Pakking og sikring av last, samt brukerkontroll av lastbærere

Anbefalt retningslinje for Pakking, sikring og transport av av last, samt brukerkontroll av lastebærere fra 2015, utarbeidet av OLF er revidert, og erstattet av ny plan for opplæring i Norsk Olje og Gass sin Versjon 1- 2018.

Kurset består av 4 timer teoriundervisning og 14 timer praktisk opplæring

Opplæringen kan gjennomføres ved bruk av Klasseromsundervisning, E-læring og evt. andre fasiliteter og utstyr som er formålstjenlig.

Krav til forkunnskaper er G11 Anhuker Modul O-1.1 (24 timer)

Plan for opplæring er tilgjengelig fra www.norskoljeoggass.no