Toppmeny

Høring av forslag til endringer i HMS-forskriftene for Petroleumsvirksomheten for 2018 er avsluttet.

Miljødirektoratet, Statens strålevern og Petroleumstilsynet har hatt på høring endringer i følgende forskrifter med veiledninger:

  • Rammeforskriften
  • Styringsforskriften
  • Innretningsforskriften
  • Aktivitetsforskriften
  • Teknisk og operasjonell forskrift

Høringsfristen var 1. oktober 2018. Forslagene har vært forelagt partene i Regelverksforum for gjennomsyn og kommentarer før høring.

Se hele nyhetsmeldingen og last ned alle høringskommentarene fra www.pil.no