Toppmeny

Høringsfrist for endringer i Byggherreforskriften 19. oktober

Forslag til endringer i byggherreforskriften

Arbeidstilsynet har utarbeidet forslag til endringer i byggherreforskriften. Høringsfristen er 19. oktober 2018. 

Bakgrunn og hensikten med revideringen
Byggherreforskriften ble sist revidert i 2010. Formålet med revideringen var den gang å klargjøre roller og plikter i forskriften og på denne måten oppnå en mer effektiv forskrift.
Det ble samtidig utarbeidet kommentarer og veiledningsbrosjyre til forskriften.

Basert på erfaringer fra tilsyn og tilbakemeldinger i «HMS-charter for en skadefri bygge- og anleggsnæring» er det flere aktører som fremdeles opplever at deler av forskriften er uklar.
Det er særlig kravene som gjelder for planleggingsfasen av et prosjekt og pliktene rettet mot koordinator som har størst behov for mer klargjøring.

Les om endringene på www.arbeidstilsynet.no

Se også nyhetsmelding fra LSI med henvisning til høyesterettsdom om avklaring av «Hovedbedrift»