Da Arbeidstilsynet kom på uanmeldt tilsyn ved skolen 29. august, ble takarbeidet, som en lærer og sju elever utførte, stanset umiddelbart på grunn av overhengende fare for elevenes og lærerens liv og helse.

Taket var ikke sikret med rekkverk eller andre vernetiltak. Resultatet ble et overtredelsesgebyr på 100.000 kroner, som Sæle allerede har vedtatt.

Alvorlig svikt

Hvert år blir cirka 1100 arbeidstakere under 25 år alvorlig skadet i arbeidsulykker. Siden 2011 har 25 unge mennesker ifølge Arbeidstilsynet mistet livet på jobb.