Toppmeny

Dom mot Agder-firma blir stående etter dødsulykke i 2014

Høyesterett har fastholdt boten på 600.000 kroner til Aust-Agder Jernmalmgruber i Arendal etter at en arbeider mistet livet i en ulykke med en dumper i 2014.

Agder-politiet mener arbeidsgiveren i forkant ikke hadde sørget for sikring av tippen med fysisk sperring eller andre innretninger for å hindre utforkjøring. Politiet mener arbeidsgiveren heller ikke kan dokumentere at arbeideren hadde tilstrekkelig opplæring i bruk av dumperen.

Arbeidstilsynet gjennomførte et ulykkestilsyn dagen etter ulykken og påpekte flere brudd på arbeidsmiljøloven.

Les artikkelen på Bygg.no