Toppmeny

Ny høringsrunde om dekksoffiser-sertifikater

I 2017 ble nye sertifikatkrav i kvalifikasjonsforskriften sendt ut på høring. Mange og omfattende høringssvar førte til at forslaget den gang ble trukket.

Nå er et nytt, revidert forslag sendt ut på høring.

Vil gjelde fra 2024

Sjøfartsdirektoratet sender nå det nye forslaget ut på høring, med høringsfrist 22. oktober.

I kvalifikasjonsforskriften er det krav om at skipsfører, overstyrmann og ansvarshavende vaktoffiser på bro på lasteskip med største lengde 15 meter eller mer, skal ha relevant kompetansesertifikat for dekksoffiser.

Kravet vil gjelde fra 1. januar 2024, og går ut på å innføre krav til to nye kompetansesertifikater, samt et kvalifikasjonsbevis, for dekksoffiser på lasteskip med største lengde åtte meter eller mer, med en overgangsperiode frem til 31. desember 2023.

Sjøfartsdirektoratet utarbeider ikke selv kurs og eksamen som kreves for å få utstedt kompetansesertifikater, men flere godkjente utdanningsinstitusjoner har signalisert at de ønsker å tilby kurs og eksamen i løpet av 2019.

Det foreslås at forskriftsendringene trer i kraft 1. januar 2019. Frist for høringsinnspill er 22. oktober 2018 på post@sdir.no.

Les nyhetsmeldingen fra Sjøfartsdirektoratet her på www.sdir.no

Les hele høringen her.