Toppmeny

Ny teknologi skal gjøre løfteoperasjoner tryggere

Fjerner mennesker fra løftesonen

Fartøyer som kommer med forsyninger og materialer til offshore-installasjoner kan kompensere for vind, havstrømmer og bølgehøyde ved hjelp av såkalte DP-systemer – dynamisk posisjonering – og hivkompensatorer.

En utfordring som fortsatt må håndteres ved hjelp av manuell arbeidskraft er selve rotasjonen av det som skal løftes ombord.

Dette mener oljeserviceselskapet Kolberg Caspary Lautom de har funnet løsningen på. Ved hjelp av gyrobasert teknologi, som selskapet har døpt YawStop, kan kranfører styre den vertikale rotasjonen av objektet som skal løftes ombord.

– Dette kan spare tid, penger og redusere risikoen for skader, sier Thor Jegard, styreleder og hovedeier i selskapet.

Les mer på Sysla.no