Toppmeny

Ny forskrift om personlig verneutstyr

Ny forskrift om personlig verneutstyr

Publisert 28.06.2018

Ny forskrift om konstruksjon, utforming og produksjon av personlig verneutstyr (PVU) ble fastsatt av Arbeids- og sosialdepartementet og Justis- og beredskapsdepartementet 22. juni 2018 og trådte i kraft samme dag.

Den nye forskriften gjennomfører EU-forordningen EU 2016/425 i Norge og erstatter forskrift av 19. august 1994 nr. 819 om konstruksjon, utforming og produksjon av personlig verneutstyr (PVU).

Forskriften stiller krav til utforming og produksjon av personlig verneutstyr som skal gjøres tilgjengelig på markedet. Hensikten er å sikre vern av brukerens helse og sikkerhet og for å fastsette regler for fritt varebytte for personlig verneutstyr i EØS-området. Forskriften gjelder dermed ikke krav til bruk av personlig verneutstyr.

Forskriften forvaltes av Arbeidstilsynet, Petroleumstilsynet og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap.

Les mer om overgangsbestemmelser og veiledningerwww.arbeidstilsynet.no

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Nyhetsbrev med nyheter og aktuelt