Toppmeny

Endring av forskrift om kvalifikasjoner og sertifikater for sjøfolk

Innledning

Sjøfartsdirektoratet har fastsatt forskrift om endring av forskrift 22. desember 2011 nr. 1523 om kvalifikasjoner og sertifikater for sjøfolk. Endringene trer i kraft 1. juli 2018.

Endringene er nødvendige for å gjennomføre forpliktelser Norge har som part i STCW-konvensjonen.

Endringene omfatter dessuten en presisering av krav om sikkerhetsopplæring av sjøfolk på passasjerskip.

Mer om følgene av det nye regelverket

For Sjøfartsdirektoratet

Som part til STCW, har norske myndigheter plikt til å godkjenne kurs som kreves for å løse ferdighetssertifikater etter STCW. Per i dag finnes det tre norske opplæringstilbud 4 som dekker læringskravene i STCW ny regel V/4 og ny seksjon A-V/4. Det forventes at ytterligere norske kurstilbydere vil søke Sjøfartsdirektoratet om å få godkjent kurs som dekker læringskravene nevnt ovenfor.

Les mer om forskriftsendringen på www.sdir.no