Toppmeny

SGS om modulgjennomføringen i sertifisert sikkerhetsopplæring

SGS har 15. juni 2018 lagt ut ny informasjon som presiserer at gjennomføring av Modul 1, 2 og 3 skal gjennomføres hos samme sertifiserte opplæringsvirksomhet, og at eksamen Modul 1.1. har gyldighet på 3 år. 

Last ned dokumentene her:

KRAV om at sertifisert sikkerhetsopplæring i modul 1, 2 og 3  skal gennomføres ved samme sertifiserte opplæringsvirksomhet.

PRESISERING vedr. gyldighet modul 1.1 ved sertifisert sikkerhetsopplæring.

Se andre nyhetsmeldinger fra SGS på www.sert555.no