Landsdekkende aksjon i bygg og anlegg

Arbeidstilsynet vil i langt større grad enn tidligere gi overtredelsesgebyr når vi avdekker farlig arbeid med sag. Det er den klare meldingen fra direktør Trude Vollheim før vårens landsomfattende aksjon i bygge- og anleggsnæringen.

-Vi vil kontrollere at arbeid i høyden utføres på en sikker måte og at vern på sager er på plass. Alle tilsyn vil være uanmeldte, sier direktør Trude Vollheim i Arbeidstilsynet.

Nødvendig vern må være på plass

Kontakt med sagblad og roterende utstyr er eksempler på direkte årsaker til ulykker som kan føre til alt fra alvorlige ulykker til mindre skader på fingre og hender.  I kontrollene vil Arbeidstilsynet særlig kontrollere at spaltekniv, samt at vern som bladbeskyttelse over sagblad er på plass. Påskyver skal være tilgjengelig. Det samme gjelder nødstopp.

Arbeidsgiver må sørge for at:

  • risiko blir vurdert og tiltak iverksatt før arbeidet starter
  • kun egnet utstyr brukes
  • kollektiv fallsikring (f.eks. stillas og/eller rekkverk) brukes fremfor kun personlig fallsikringsutstyr
  • arbeidstakerne får opplæring og informasjon i bruk av arbeidsutstyret de skal bruke
  • arbeidstakerne får opplæring om sikkert arbeid i høyden
  • arbeidsutstyr (sager) hvor verneinnretninger er fjernet, eller at utstyret ikke er sikkert å bruke, tas ut av bruk
  • arbeidsutstyr som ikke skal brukes gjøres utilgjengelig for bruk ved merking eller at det fjernes.

Les om aksjonen på www.arbeidstilsynet.no

LSI har nyrevidert 2018 utgave av HMS-bok med sentralt regelverk fra Arbeidstilsynet

Klikk og se utdrag fra boka her

Les nyhetsmelding om boka her på www.Lsi-bok.no 

Skroll til toppen