Toppmeny

Havarikommisjonen med 3 sikkerhetstilrådninger etter ulykken med mobilkran i Kristiansand 7. mars 2017

Statens havarikommisjon for transport (SHT) har undersøkt en ulykke med mobilkran som førte til at en 5 år gammel gutt omkom ved Karuss skole i Kristiansand den 7. mars 2017,

SHT har konkludert i 3 sikkerhetstilrådninger til følgende etater:

  • Kristiansand kommune
  • Arbeidstilsynet
  • Statens vegvesen 

Sikkerhetstilråding VEI nr. 2018/01T

Statens havarikommisjon for transport tilrår at Kristiansand kommune implementerer rutiner for å ivareta trafikksikkerheten ved å sette krav til utarbeidelse av arbeidsvarslingsplaner ved byggeaktivitet i kommunen som berører offentlig vei.

Sikkerhetstilråding VEI nr. 2018/02T

Statens havarikommisjon for transport tilrår at Arbeidstilsynet som tilsynsmyndighet  påser at sertifisert sakkyndig kontroll av bremsesystemer på mobilkraner og annet motorredskap som ikke er underlagt krav til PKK, gjennomføres på en enhetlig måte og gir tilstrekkelig trafikksikkerhetsnivå.

Sikkerhetstilråding VEI nr. 2018/03T

Statens havarikommisjon for transport tilrår at Statens vegvesen iverksetter tiltak som sikrer at alle registrerte mobilkraner og motorredskap som brukes på vei underlegges ensartet og tilstrekkelig kontroll av bremseanlegg.

Les hele meldingen fra SHT her