Toppmeny

Arbeidstilsynet med landsdekkende aksjon i industrien

Arbeidstilsynet vil i uke 8 til 10 gjennomføre en landsdekkende tilsynsaksjon i industrinæringen.

Tilsynene er uanmeldte og vil fokusere på farlige maskiner og arbeidsutstyr.

– Vi ser at det er mange skader og ulykker i industrien. De fleste ulykkene skjer i forbindelse med bruk og vedlikehold av maskiner og utstyr. Unge arbeidstakere og arbeidstakere i små virksomheter er mest utsatt. Gevinsten ved å forebygge ulykker er stor, både for virksomheter, arbeidstakere og samfunnet generelt, sier direktør Trude Vollheim i Arbeidstilsynet.

 

Mange ulykker under vedlikehold og reparasjoner

Godt vedlikehold er helt avgjørende for å kunne håndtere fare og risiko på arbeidsplassen. Men vedlikehold er i seg selv også en høyrisikoaktivitet. Derfor er det helt avgjørende å kartlegge og vurdere risiko og iverksette nødvendige tiltak for sikkert vedlikeholdsarbeid.

– Det er ekstra viktig at arbeidsgiver planlegger denne type oppgaver nøye og sørger for at det er kvalifisert personell som utfører vedlikeholdet, sier direktør Trude Vollheim i Arbeidstilsynet.

Andre årsaker til ulykker er:

  • Manglende opplæring i bruk av maskiner og utstyr
  • Manglende kunnskap om arbeidsplassen. Eksempelvis personer som ikke jobber på stedet til daglig, men som er inne for å gjøre vedlikehold eller er innleid
  • Manglende jevnlig vedlikehold
  • Manglende «lås/merk»-system
  • Manglende risikovurderinger
  • Manglende vern på maskiner eller at vernet kobles ut fordi det oppleves upraktisk i bruk

Arbeidsgiver har plikt til:
* å sørge for at de maskinene som brukes i virksomheten, er konstruert for sikker bruk og har nødvendige verneinnretninger slik at arbeidstakerne er vernet mot skader
* å sikre at det arbeidsutstyret som brukes, er i samsvar med forskriftskravene til den aktuelle typen maskin
* å sørge for at arbeidstakerne får opplæring og informasjon om maskinene
* å sørge for kontroll og vedlikehold

Maskiner skal straks tas ut av bruk, hvis det oppdages feil som har betydning for sikkerheten og skal ikke brukes igjen før feilen er rettet opp.

Les hele om aksjonen til Arbeidstilsynet her:

NB! Bli oppdatert på alt regelverk med krav om opplæring og kontroll i vår nyreviderte HMS / Regelbok.

Klikk på boka og se et utdrag.

 

 

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Nyhetsbrev med nyheter og aktuelt