Toppmeny

Endringer i arbeidsmiljøforskriftene fra 1. januar

Arbeids- og sosialdepartementet har fastsatt endringer i arbeidsmiljøforskriftene.

Endringene gjelder fra 1. januar 2018 og gjelder disse hovedområdene.

  • Presisering av krav til planlegging og tilrettelegging av arbeidet
  • Presisering av begrepet «løfteredskap»
  • Ikke lenger krav om stoffkartotek på papir
  • Krav om risikovurdering av sikring av utstyr mot fall
  • Presisering av krav til register over arbeidstakere eksponert for biologiske faktorer

Les hele nyhetsmeldingen og endringsforskriftene hos Arbeidstilsynet.no