Toppmeny

Byggebransjens Uropatrulje

Trondheim Malermesterlaug gikk den 2/6 2014 sammen med Malernes Forening om Prosjekt Teamwork, som skulle se nærmere på forholdene i malerbransjen lokalt. Det skulle dog raskt vise seg at problemene finnes i stort monn i alle fag innenfor byggebransjen.

1 mars 2015 ble prosjektet løftet et hakk opp og er nå eid av de fleste parter i byggebransjen, både på arbeidsgiver- og arbeidstakersiden i Trondheim og omegn.

Kort sagt har prosjektet gått ut på å avdekke, og så godt som mulig, dokumentere følgende:
HMS/Sikkerhet på byggeplassen
• Sosial dumping
• Skjeve konkurransevilkår
• Svart arbeid

Det lokale arbeidstilsynet, Regionalt Verneombud og Trondheim Håndverksforening ble tidlig informert om prosjektet, og invitert til samarbeid. I tillegg har etter hvert flere etater blitt koblet inn:
• Samarbeidsgruppen mot svart økonomi (SMSØ)
• Skatteetaten
• Trondheim Kemnerkontor
• Trondheim Kommune
• Konkurransetilsynet
• Politiet
• Andre byggfag/organisasjoner

Les mer om «Uropatruljen» på www.uropatruljen.no