Toppmeny

Høring av forslag til endringer i HMS-forskriftene for petroleumsvirksomheten for 2017 er avsluttet.

Miljødirektoratet, Helsetilsynet i Rogaland, Statens strålevern og Petroleumstilsynet (Ptil) foreslår endringer i følgende forskrifter med veiledninger:

  • Rammeforskriften
  • Styringsforskriften
  • Innretningsforskriften
  • Aktivitetsforskriften
  • Teknisk og operasjonell forskrift

Forslagene har vært forelagt partene i Regelverksforum for gjennomsyn og kommentarer før høring.

Her kan du laste ned alle høringskommentarene.

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Hilda Kjeldstad: hilda.kjeldstad@ptil.no

 

Om tilgang til NORSOK standarder skriver SAFE bl.a følgende i høringssvaret:
Sammenhengen mellom det funksjonelle regelverk og bruk av standarder bygger på tilgang til- og kunnskap om regelverkets og dets elementer.

SAFE mener at NORSOK standardene må være gratis og tilgjengelig for alle. Som følge av henvisningene til NORSOK i regelverket, blir de en del av regelverks- og tilsynsregimet.

Dette forholdet må endres ved å sikre tilgang til uten barrierene som nå er etablert. SAFE vil følge dette opp i alle
relevante tre-partsarenaer i tiden fremover. Også regelverksforum og sektorstyret for
standardisering.

Les hele nyhetsmeldingen på www.ptil.no