Toppmeny

Arbeidstilsynet med nye nettsider

Nye nettsider

Arbeidstilsynet lanserer nye nettsider 27. september. En rekke større endringer er gjort på nettstedet.

Publikasjoner erstattet av nettsidetekster

Arbeidstilsynet har tradisjonelt sett hatt mange publikasjoner. Disse er nå fjernet og erstattet av nettekster. Informasjon om arbeidsmiljø som tidligere har vært spredt i ulike veiledninger og brosjyrer er nå tatt inn som egne nettekster for ulike tema.

Regelverk med kommentarer på arbeidstilsynet.no

En stor nyhet på de nye nettsidene er at du får tilgang til alt regelverk på arbeidsmiljøområdet  på arbeidstilsynet.no. Lover og forskrifter importeres direkte inn på egne sider ved hjelp av en automatisert løsning fra Lovdata.no. Arbeidstilsynet har lagt inn kommentarene direkte på hver enkelt paragraf, slik at du kan lese bestemmelsen og kommentaren på samme sted.

Se de nye nettsidene på www.arbeidstilsynet.no