Toppmeny

Mer enn 1000 unge alvorlig skadet på jobb hvert år

28.04.2017

20 unge mennesker har mistet livet på jobb siden 2011. Over 1000 unge blir alvorlig skadet på jobb hvert år.

– Mange av ulykkene kunne vært unngått med bedre opplæring, sier Borghild Lekve, fungerende direktør i Arbeidstilsynet.

Hvert år blir rundt 1150 arbeidstakere under 25 år alvorlig skadet i arbeidsulykker, viser tall fra SSB.

30 milliarder kroner per år

Arbeidsrelatert sykdom og skade rammer enkeltmennesker og bedrifter hardt. I tillegg har det store konsekvenser samfunnsøkonomisk.

Fallulykker skader flest

Alvorlige arbeidsulykker skal meldes til Arbeidstilsynet. Arbeidstilsynet får flest meldinger om følgende typer arbeidsulykker med unge arbeidstakere:

 • Fallulykker: 19 prosent av registrerte ulykker
 • Klemulykker: 16 prosent
 • Truffet av gjenstand: 16 prosent
 • Kutt: 16 prosent

10 huskeregler for opplæring på arbeidsplassen

Arbeidstilsynet har utformet en huskeliste med 10 huskeregler for opplæring på arbeidsplassen.

 1. Jeg, og de jeg har satt til å lede andre, har nødvendig kompetanse slik at hensynet til sikkerhet og helse er ivaretatt i vår virksomhet.
 2. Jeg har kartlagt de farer og problemer mine arbeidstakere kan utsettes for.
 3. På bakgrunn av kartleggingen av mulige farer og problemer har jeg sørget for at arbeidstakerne får den opplæring, øvelse og instruksjon som er nødvendig for å ivareta sikkerheten på arbeidsplassen.
 4. Hos oss har alle fått øvelse og opplæring i bruk av hjelpemidler, rømnings- og redningsutstyr, bruk av førstehjelpsutstyr eller personlig verneutstyr.
 5. Ansetter jeg noen under 18 år, har jeg tatt særlig hensyn til at de er mer risikoutsatt og ofte har mindre erfaring og kjennskap til jobben de skal gjøre.
 6. Alle vet hvem som står for opplæring og instruksjon av nye medarbeidere og hva opplæringen og instruksjonen omfatter.
 7. Det er klart og tydelig for den nyansatte hvilke oppgaver han/hun kan og må utføre, og hvilken opplæring som kreves.
 8. Alle vet hvem de skal kontakte og hva de skal gjøre dersom det oppstår uforutsette farer og uønskede hendelser.
 9. Dersom det brukes arbeidsutstyr som jeg mener det er særlig viktig å være forsiktig med, har jeg sørget for å dokumentere opplæring av de som skal bruke utstyret.
 10. Alle som skal bruke arbeidsutstyr som krever sertifisert opplæring, har fått slik opplæring

Les mer om ulykker og opplæring på www.arbeidstilsynet.no

 

Utvikling og hosting: Senson AS