Toppmeny

Mer enn 1.000 unge alvorlig skadet på jobb hvert år

20 unge mennesker har mistet livet på jobb siden 2011.

Over 1.000 unge blir alvorlig skadet på jobb hvert år – hver fjerde i bygg og anlegg.

Arbeidstilsynet gjennomfører mer enn 15 000 tilsyn hvert år og ser at det er et stort potensial for å jobbe bedre med opplæring og informasjon på norske arbeidsplasser.

Manglende informasjon og opplæring er en viktig bakenforliggende årsak til ulykkene som skjer.

– Når vi gjør tilsyn etter alvorlige arbeidsulykker, ser vi at 1 av 5 arbeidsgivere ikke har gitt arbeidstakerne den informasjon og opplæring regelverket krever at de gir dem. Det betyr at mange ulykker kunne vært unngått, sier Lekve.

30 milliarder kroner per år 

Arbeidsrelatert sykdom og skade rammer enkeltmennesker og bedrifter hardt. I tillegg har det store konsekvenser samfunnsøkonomisk.

Les mer på www.bygg.no

Utvikling og hosting: Senson AS