Workshop – Når ulykken skjer!

Arbeidstilsynet og sentrale aktører i bygge- og anleggsnæringen vil på dette arrangementet dele erfaringer og kunnskap om hva vi gjør når arbeidsulykken inntreffer.

Tema på workshopen er blant annet Arbeidstilsynets og politiets oppgaver, medias interesse og betydningen av god beredskap og ekstern bistand.

Les om arrangementet og se programmet på www.arbeidstilsynet.no

Skroll til toppen