Toppmeny

Fortsatt behov for regionale verneombud

De regionale verneombudene arbeider med å styrke vernearbeidet og bidrar til at virksomhetenes HMS-arbeid er i samsvar med arbeidsmiljøloven.

I tillegg bidrar de med kyndig informasjon og veiledning, de gir muntlige råd og deler ut veiledningsmateriell.

Ved siden av til sammen nærmere 7500 besøk på bygge- og anleggsplasser over hele landet bidrar RVO-ene også med kurs og seminarinnlegg.

Positive tilbakemeldinger

Gjennom hele 2016 har virksomheter som har hatt besøk av RVO blitt bedt om å svare på en spørreundersøkelse om sine erfaringer med besøket. Tilbakemeldingene fra virksomhetene er meget positive, og nesten 80 prosent har gitt toppkarakter 5 eller 6 i sin vurdering av totalinntrykk etter besøk fra RVO.

Resultatene fra spørreundersøkelsen vil bli brukt i videreutvikling av RVO-rollen.

Les mer på hmsmagasinet.no

Les årsrapporten til RVO i Bygge- og anleggsbransjen her

Utvikling og hosting: Senson AS