Toppmeny

PTIL-er bekymret for utvikling i regelverket

Økning i selskapsinterne spesifikasjoner
Når det gjelder bruk av standarder, ser vi at omfanget av selskapsinterne spesifikasjoner har økt betydelig, på bekostning av nasjonale og internasjonale standarder.

Myndighetene følger arbeidet nøye, og er blant annet observatør i en rekke standardiseringskomiteer.

Ptil vurderer også egnetheten av standardene i forhold til det sikkerhetsnivået som ønskes oppnådd.

Les mer på www.ptil.no, og se intervju med Ptils Sigve Knudsen og Svein Anders Eriksson

Utvikling og hosting: Senson AS