Toppmeny

NORSOK-eierne har gjennomgått samtlige NORSOK-standarder

Forbereder nye bransjestandarder

Nasjonale bransjestandarder, som NORSOK, skal dekke gapet mellom internasjonale standarder og det norske behovet.

NORSOK-standarder utvikles av den norske petroleumsindustrien. Standardene eies av Norsk olje og gass, Norsk Industri og Norges Rederiforbund. Sektorstyre Petroleumsstandardisering forvalter standardene.

Reduksjon av standarder

– Prosjekt NORSOK-analyse har med denne rapporten ferdigstilt gjennomgangen av alle NORSOK-standarder og gir sine anbefalinger til veien videre. Dette skal nå tas videre i Sektorstyre Petroleumsstandardisering, sier Nistov, i Norsk olje og gass.

Om kompetanse og opplæringskrav

Et mindre antall NORSOK-standarder inneholder kompetanse- og opplæringskrav. Det er blitt reist et prinsipielt spørsmål om NORSOK-standardene bør innehold slike krav.

Prosjektet anbefaler at kompetanse- og opplæringskrav i NORSOK-standarder bør:

  • Begrenses til et minimum
  • Være forankret som et behov hos NORSOK-eierne
  • Være utformet som funksjonsrettede krav

Videre anbefaler prosjektet NORSOK-analyse at NORSOK-standarder ikke bør inneholde:

  • Krav der det finnes tilsvarende krav i en internasjonal standard
  • Sertifiseringskrav eller krav til sertifisering av kursleverandør
  • Opplæringskrav i form av kurs eller kursgjennomføring utenfor bedrift.

Det skal heller ikke gjentas kompetansekrav i en NORSOK-standard der det finnes likelydende bestemmelser fastsatt i norske forskrifter.

 

Les mer på offshore.no

Les den omfattende sluttrapporten på 158 sider her.

Utvikling og hosting: Senson AS