Informasjon om Kjetting kvalitet Grade 100

Sertifiseringsorganet for sakkyndig virksomhet viser til en hendelse med kjettingskrev av kvalitet Grade 100 der det er rapportert tilfeller av uventet brudd, uten overbelastning.

En av hendelsene er relatert til DNV typegodkjent kjettingskrev benyttet offshore i miljø svært utsatt for korrosjon.

Bruddene antas å være forårsaket av hydrogen-indusert spenningskorrosjon kjent som Stress Corrosion Cracking (SCC).

Sprekker forårsaket av Stress Corrosion Cracking kan oppstå uten last i komponentene, det vil si også i lagringsperiode ombord eller på land, eller på lager. Hendelsen er er under utredning av kompetente organer.

Les nyhetsmeldingen fra sertifiseringsorganet.no

Les rapport om hendelse Product Awareness Notice 4330

 

Skroll til toppen