Arbeid i høyden – Oppdatering i Bok 1.1

På bakgrunn av regelendring i 2016 i Forskrift om utførelse av arbeid, Kap. 17 Arbeid i høyden, har vi oppdatert 4 sider i vår Bok 1.1 – HMS Bruk av arbeidsutstyr.

Det er fortsatt mulighet for forskriftsendringer i løpet av 2016, og vi avventer derfor ny revidert utgave av hele boka til vi får med alle endringer pr. 1. januar 2017.

Helt nytt i kapittel 17, er krav til opplæring av stillasbygger. Ellers er innhold om stiger og stillas videreført, men i litt annen rekkefølge og §§ har fått nytt nummer.

Vi har derfor valgt å gjøre endringen i Kap. 17 tilgjengelig for våre kunder, og sidene 79-82 i boka er nå justert.

HMS-boka med utdrag fra til sammen 11 forskjellige lover og forskrifter er da oppdatert med alle regelendringer.


Pdf-versjon og en PowerPoint presentasjon av endringene
ligger her tilgjengelig for våre kunder:


For å lagre filer, høyreklikk og velg: Lagre mål som

PDF versjon av Bok 1.1 – Kap. 4 (S.79-82)

Powerpoint presentasjon av Bok 1.1 – Kap.4 (s.79-82)


Boka bestilles på Materiellportalen.no

Skroll til toppen