Veidekke tar i bruk E-læringskurs

E-læring som del av dokumentert sikkerhetsopplæring.

Veidekkeskolen har inngått avtale med Entreprenørforeningen – Bygg og Anlegg (EBA) om å kjøre e-læringskursene Sikker bruk av håndholdt verktøy og Risikovurdering og HMS-regelverk på sin bedriftsinterne e-læringsplattform.

Alle som arbeider med arbeidsutstyr som kan utgjøre en fare for liv eller helse, skal ha gjennomført dokumentert sikkerhetsopplæring for det aktuelle verktøyet. Sammen med en praktisk gjennomgang, tilfredsstiller kurset, ifølge meldingen fra EBA, Sikker bruk av håndholdt verktøy-forskriftskravene for sikkerhetsopplæring av de aktuelle verktøyene.

Les nyhetsmeldingen på www.bygg.no

Skroll til toppen