Ny utgave av Bok 6 – Sikker bruk av lastebilkraner

Forlagets bok om lastebilkraner har vært igjennom en omfattende revisjon, og er nå oppdatert med alle nye sikkerhetsløsninger for lastebilkraner, regelverk og standarder pr. 1. januar 2016.

Boka er på 240 sider med 600 bilder / illustrasjoner, og er utarbeidet for å dekke innholdet i teoriopplæringen som gjelder for sikkerhetsopplæring av lastebilkranførere iht. Forskrift om utførelse av arbeid (Best. nr. 703)

Boka er spesielt tilpasset opplæringskravene i opplæringsplanen for sertifisert sikkerhetsopplæring, Modul 2.8 G8-Lastebilkran, fastsatt av Arbeidstilsynet.

Boka inneholder også utdrag av lover, forskrifter og bl.a. Standarden NS-EN 12999, som er sikkerhetsstandarden som kraner produseres etter.

[twocol_one]

Boka inneholder følgende 17 kapitler:

– Krav til kranfører
– Hva er en lastebilkran
– Bruksområder
– Ulykker med lastebilkraner
– Lover – Forskrifter – Standarder
– Krankonstruksjon / montering
– Hydraulisk anlegg
– Mekanikk
– Lastdiagram / løftekapasitet
– Stabilitet og veltefare
– Overlastvern og sikkerhetsutstyr
– Oppstilling og bruk
– Tilleggsutstyr / bakmontert kran
– Sertifisering / dokumentasjon
– Ståltau til vinsj
– Kontroll og vedlikehold
– Sikkerhetsregler for bruk

Til hvert kapittel er det øvingsoppgaver.

Nå med avkryssing for 4 svaralternativ.

[/twocol_one]

[twocol_one_last]Bok 6 utg. 4 2016

 

[/twocol_one_last]

[twocol_one]

Boka et også nyttig oppslagsverk for:
– HMS-ansvarlige og ledere
– Kontrollører og sakkyndige virksomheter
– Verneombud og Hovedverneombud
– Vedlikeholdspersonell
– Arbeidstilsynet og Sakkyndige virksomheter

 

Bestill Boka  og Instruktørmateriell på Materiellportalen.no

[/twocol_one]

[twocol_one_last]

Til boka leveres følgende instruktørmateriell på USB-minnekort:
– Hele boka som PDF-fil
– Powerpoint til alle kapitler
– Fasit til alle 100 øvingsoppgaver
– Videofilmer

Instruktørmateriell Bok 6. utg. 4

[/twocol_one_last]

 

 

Skroll til toppen