Engelsk skaper trøbbel på norske byggeplasser

Engelsk som arbeidsspråk går ut over sikkerheten,

mener fire av ti tillitsvalgte i norsk industri og bygg- og anleggsvirksomhet. Det kommer fram i en ny undersøkelse fra Språkrådet.

Hele fire av ti tillitsvalgte mener at bruken av engelsk går ut over helse, miljø og sikkerhet (HMS). I industrien svarer halvparten at engelsk skaper problemer også for den interne kommunikasjonen og den interne effektiviteten.

Les mer på bygg.no

Skroll til toppen