Bli med PTIL på tilsyn

Kvart år gjennomfører Ptil sine fagfolk ei rekke tilsynsaktivitetar mot selskapa i petroleumsverksemda.

Eit tilsyn kan ha ulike former og innhald.

Bli med Ptil om bord på ei flyttbar innretning og sjå korleis ein SUT-verifikasjon kan arta seg.

Se video fra tilsyn her

Skroll til toppen