Petroleumstilsynet (Ptil) med gransking av hendelser med fallende gjenstander på Nyhamna i 2015

I løpet av 2015 ble det rapportert om en rekke hendelser med fallende gjenstander på landanlegget på Nyhamna.

I november 2015 besluttet derfor Ptil å gjennomføre en gransking av  Norske Shell og entreprenørenes oppfølging av disse hendelsene.

Granskingen vektla selskapenes egen oppfølging av hendelsene i henhold til etablerte styrende dokumenter i prosjektet.

Les mer på www.ptil.no

Skroll til toppen