Toppmeny

Foretaksstraff ved arbeidsulykker

Høyesterett avsa den 22.12.2015 en dom hva gjelder foretaksstraff for arbeidsgivers overtredelser av vernereglene i arbeidsmiljøloven. Dommen viderefører strenge krav til arbeidsgivere for brudd på arbeidsmiljøloven.

Dommen kan leses som en skjerpelse av reglene om foretaksstraff for brudd på arbeidsmiljølovens regler, og bedrifter manes i enda større grad enn tidligere til å ta selv antydninger om brudd på vernereglene på det største alvor. Det må etableres betryggende varslingsrutiner for å melde avvik, og arbeidsgivere må kunne vise til konkrete handlinger ved mistanke om brudd på sikkerhetslovgivningen som kan gå ut over arbeidstakernes liv og helse.

Les mer på mynewsdesk.com