Avsluttet høring om Arbeidsmiljøforskriftene

Arbeidstilsynet sendte ut høringsbrev 19. mai 2015 – forslag til endringer i arbeidsmiljøforskriftene, med høringsfrist 4. september 2015.

Høringsdokumenter og kommentarer til endringer i Arbeidsmiljøforskriftene kan leses på Arbeidstilsynet.no

Skroll til toppen